Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Mastförstärkare

Mastförstärkare

Aktive utrustning som både filtrerar och förstärker TV-signalen, (terrest och/eller satellit) och som gör det möjligt för installatören att anpassa signalnivån till vad som är önskat för det specifika distributionsnätet. Dessa är monterade i ett plasthus som skyddar även vid riktigt svåra väderförhållanden. Strömmatning finns via den utgående koaxialkabeln.