Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Noder

Optisk nod lösning Noder

Noder utan returkanal (mottagare)

Optisk mottagare för utomhusbruk