Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Optiska mottagare

T.0X serien Optiska mottagare

Fram kanal RX / Retur kanal TX

Moduler som tar emot den direkta fibersignalen med retursändare för returvägskanalen.

  • RFoG och G/EPON applikationer
  • Mottagning på flera frekvensområden (1200 nm- 1600 nm), inkluderande IF/MF (L Band)