Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Uttag

Uttag

En passiv enhet med flera utgångar för koppla ihop distributionsnätet med användarutrustning (TV, radio, digital box, etc.) för eget nät eller ett centralantenn-nät. Vanligtvis monteras dessa infällda i väggen och täcks med en frontpanel fäst med en skruv.