Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt
Streamer med remultiplexering T0X DVB-S/S2 till IP med CI

Streamer med remultiplexering T0X DVB-S/S2 till IP med CI

Streamer med remultiplexering T0X DVB-S/S2 till IP med CI och Pro:Idiom Re-encrypt

Streamer som genererar en IP-utgång med multiplexering av tillgängliga tjänster från tre olika satellit-transpondrar.

Dessa kan extraheras från två olika satelliter (2 oberoende SAT-ingångar) eller från en enda satellit med huvudcentralens loopingång.

De krypterade satellitkanalerna omvandlas till fria IP-tjänster via CI-gränssnittet och lämplig CA-modul. Beroende på vilken CAM, som används (standard/professionell) kan en eller flera tjänster avkodas till fria TV-kanaler.

Modulen har möjlighet att kryptera IP-tjänsterna som dekrypterats av CAM med en "DRM Pro:Idiom-lösning" (Digital Rights Management) för skyddat innehåll vid utsändning.

Systemet kommer att innehålla en strömförsörjning och ett antal streamer-moduler beroende på antalet tjänster som ska distribueras.

Ref. 565840
Generate PDF
EAN13: 8424450209769
Product no:
E-no:
El-nr:
SKU
565840
Står Ut För
 • 32 IP-strömmar SPTS (FTA)
 • DiSEqC 1.0 för multiswitchar
 • Kryptering av tjänster via PCMCIA-modul
 • DRM (Pro:Idiom) kryptering av IP-ut strömmen
 • Access to the headend configuration through a self-created WiFi network (using the kit with ref.216802)
 • Intern switch för IP-ut vid anslutning med flera moduler
 • External to the headend services signaling, such as those coming from a HE-21 headend
 • Equipment monitoring using basic SNMP protocol, which allows behavior values to be indicated through the network (network information, unit turn-on times, etc ...)
 • Inbyggt webgränssnitt för modulkonfiguration:
  • Configuration of the entire headend selecting one of the module as a master
  • Automatic detection of the modules that are connected to the master
  • Cloning function to replicate configurations between modules and headends
  • UDP or RTP output protocol selection, for greater compatibility with IPTV sistems
  • Headend control indicators: module temperature, CAM status ...

Huvudegenskaper
 • Val från tjänsterna i de tre transpondrarna, som skall strömmas
 • Includes EPG information (Electronic Program Guide) in the headend output stream
 • Visar bandbreddsinformation för varje tjänst för uppskattning av modulens totala utgångsbandbredd
 • Enhetsövervakning och lysdioder för signalstatus

SATELLITE DEMODULATOR Input frequency
MHz 950...2150
Symbol rate
Mbaud 2 - 45
 Frequency steps MHz 1
 In/Out connectors tipo “F” female
 Input impedance Ω 75
 LNB powering
Vdc/KHz 13 - 17 - OFF / 22KHz (ON-OFF)
 Satellite selection (DiSEqC) Port A, B, C, D
 Through losses (typ.) dB < 1,5
 Modulation
DVB-S2 QPSK, 8PSK
DVB-S QPSK
 FEC inner code LDPC 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2
 FEC outer code Bose-Chaudhuri-Hocquenghem
 Roll-Off factor % 20, 25, 35
Input SWR (min.)
dB 10
 IP OUT
 Mode Multicast/Unicast
 Format SPTS
 Protocol
IPv4, UDP, DHCP
 Number of IP services
Max. 32 (unencrypted)
Max. 8 (Pro:Idiom DRM)
 Connectors 2 X RJ45 (1 GB Ethernet 1000 BaseT)
 GENERAL  Consumption 24Vdc (Base+CAM+LNB)
mA 1050 (450+100+250/LNB)
 Protection index
IP IP20
 Temperature range
ºC 0...45

Remultiplexing av tjänster

Enheten har tre demodulatorer (TS A, TS B, TS C), beroende på hur loopen är konfigurerad, kan en eller två band och polariteter vara tillgängliga för alla demodulatorer. I det andra fallet kommer den första anslutningen att leverera till TS A och den andra till TS B och TS C.

Programmering av alla enheter om en modul ställs som master.

Konfigurera en av modulerna som master för hela huvudcentralen. Varje modul kan väljas som master. När masterenheten är aktiverad söker enheten efter andra enheter, som är anslutna till nätverket (ETH2).

Enheterna kan visuellt väljas i webbgränssnittet för att lättare kunna identifiera dem med den verkliga positionen i huvudcentralen. Var och en av modulerna kan identifieras genom att tillfälligt aktivera blinkfunktion av enhetens lysdiod.

Multipla tillägg av tjänster

Flera tjänster kan läggas till på en gång genom att välja en bas IP-adress och en basport, för de önskade tjänsterna, samt en IP-adress eller port auto-tillägg. Webgränssnittet genererar automatiskt IP-multicastadresser för var och en av tjänster, enligt de valda parametrarna.

Separerade nätverk i varje modul

Varje enhet har två Ethernet RJ45-anslutningar, som kan användas i ett nätverk eller i två separata nätverk, med ett för styrning och det andra för videodistribution. Användare kan aktivera separering mellan dessa nätverk (Split Net Ports) och konfigurera IP-adress, subnätmask och standardport, såväl som DHCP-klientläge.

Kloning av huvudcentral-konfiguration

Webbgränssnittet gör det möjligt att exportera/importera konfigurationsfiler för duplicering av enheter (eller komplett huvudcentral). Denna funktion minskar installationstiden för typiska installationer om tidigare konfigurationsfil används. Export av dessa filer gör det också möjligt att spara en backup av huvudcentral-konfigurationen.

Generering av statusrapporter

Användare kan ladda ner rapportfiler från den valda enheten, eller av hela huvudcentralen, för att underlätta felsökning vid en händelse av fel.

Blockdiagram