Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Avant X

Programmerbara förstärkare Avant X


Avant X: Ett nytt utvecklingssteg

Avant X är en serie med fullbandsförstärkare vars främsta syfte är att kunna förstärka de valda kanalerna och balansera inkommande kanaler/band, så allt blir jämt på utgången.

 • VHF+UHF ingång: Upp till 32 digitala filter kan programmeras att innehålla bandbreddsmässigt 1-4 kanaler.
  De 32 filterna kan blandas med kanaler från de olika VHF+UHF-ingångarna (enligt förkonfigurerade mallar). Kompatibel med DVB-T och DVB-T2. Utgångsnivån är programmerbar mellan 90-115 dBμV vid användning av en utgång (BASIC and PRO), och mellan 86-111 dBμV vid användning av dubbla utgångar (BASIC SAT and PRO SAT). På utgången går det att applicera en programmerbar slope på upp till 5 dB.
 • Det går att aktivera en FM ingång. Om detta görs kommer även denna att förstärkas och utgångsnivån automatiskt läggas 10 dB under den lägsta UHF-kanalen (med hänsyn tagen till slopen).
 • MF-ingång/satellitsignal (gäller endast modeller med SAT): Satellitingången kan aktiveras med en dämpning mellan odb och 30 dB alternativt en slope på mellan 0 dB och 15 dB. Spänning till LNB kan konfigureras på utgången till FJÄRR (via användarens box) eller LOKALT matad genom en aktivering av 22 kHz ton och konfigurering av spänning till 13 V eller 17 V.

Avant X är skyddad mot LTE-störningar genom sin programmeringsfunktion där valet kan göras att programmera till kanal 48 (för LTE700) eller kanal 60 (för LTE790).

Välj önskat programmeringssätt...

Avant X kan programmeras på 3 olika sätt:

 • App ASuite för PC/Mac eller tablett/Android smartphone, via USB anslutning (OTG kabel medföljer. Själva programmeringen görs på ett användarvänligt och överskådligt sätt. Det går att spara en konfigurering, - också utan att vara ansluten till förstärkaren. - Bara att återskapaoch sätta tiden .
  Mer, för PRO versionerna kan konfigurationsprogrammet visa kvalitetsparametrar/nivåer och skapa en färdig installationsrapport med vilka konfigurationer som använts.
 • Universal programmerare (ref. 7234): Denna enhet är bakåtkompatibel med tidigare utrustningar.
 • Automatisk programmering finns genom en "AUTO-PROGRAMMING" knapp. (tryck och håll) på själva förstärkaren (endast PRO versionen):Med hjälp av en inbyggd tuner kan Avant X PRO scanna av mottagna DTT-kanaler på både UHF+VHF och automatiskt genomföra en programmering där även hänsyn tages till att undvika intermodulation.

Genom att trycka på READJUST knappen (kort tryck), kommer enheten att återställa sig till de lagrade konfigurationsvärdena.
Efter att förstärkaren är konfigurerad går det att manuellt finjustera varje filter för att optimera förstärkningen till varje UHF+VHF och FM filter.

Avant X Basic

Basic modell med 4 VHF+UHF-ingångar

 • 4 VHF+UHF-ingångar
 • Endast terrest och terrest/satellit versioner

Avant X Pro

Professionell option med 4 VHF+UHF ingångar, autoprogrammering och mycket mer

 • 4 VHF+UHF-ingångar
 • Autoprogrammering
 • VHF och UHF monitorering
 • Skapande av PDF rapport
 • Endast terrest och terrest/satellit versioner